Přehled reprografických zařízení a jejich správců

název umístění správce zařízení

FSv 1 Thákurova
FSv 2 Thákurova

Fakulta stavební
Praha 6,  Thákurova 7
blok B, chodba u poslucháren
P. Sinecký

Centrum informačních a
poradenských služeb

Studentský dům,
Praha 6, Bechyňova 3

Z. Michalec
A. Pučková

FA 1  Thákurova 9
FA 5 Thákurova 9

 

Fakulta architektury,
přízemí u studijního od. 
5 patro respirium

M. Krása
D. Zahrádka
J. Fuska

Obě tiskárny na FSv jsou přes prázdniny vypnuté!

tiskárna Kyocera FA, přízemíVlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313) , Poslední změna: 08.08.2022