tiskového a kopírovacího systému TINA

Ceník pro:

CIPS, Bechyňova 3, Studentský dům

cena za kopii/1 tiskovou stranu A4 1,40 Kč
oboustranný tisk A4 2,50 Kč
oboustranné kopírování A4 2,80 Kč
cena za kopii/1 tiskovou stranu A3 2,80 Kč
oboustranný tisk A3 5,00 Kč
oboustranné kopírování A3 5,80 Kč

FSv Thákurova 7, blok B, chodba u poslucháren

cena za kopii/1 tiskovou stranu A4 1,50 Kč
oboustranný tisk A4 2,60 Kč
oboustranné kopírování A4 3,00 Kč
cena za kopii/1 tiskovou stranu A3 3,00 Kč
oboustranný tisk A3 5,20 Kč
oboustranné kopírování A3 6,00 Kč

FA, Thákurova 9, přízemí u studijního odd. 

  ČB Barva
cena za kopii/1 tiskovou stranu A4 1,50 Kč  7,00 Kč
oboustranný tisk A4 2,60 Kč 13,60 Kč
cena za kopii/1 tiskovou stranu A3 3,00 Kč 14,00 Kč
oboustranný tisk A3 5,20 Kč 27,20 Kč
Scan 0,00 Kč 0,00 Kč

Provozní doba reprografických zařízení je přizpůsobena provozu budovy.Vlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313) , Poslední změna: 10.03.2022