1. Nový modul Pracovní cesty v AEDO v provozu!

Nový modul Pracovní cesty byl 12. 11. 2020 spuštěn na produkčním prostředí. V modulu se zakládají pracovní cesty, které začínají od 1.1.2021. Přípravě modulu věnoval celý tým správců maximální čas a úsilí. Byly zapracovány vaše připomínky a nápady na vylepšení. Doufáme, že se nám to podařilo a vy budete s novým modulem spokojeni. Snad Vám bude dobrým pomocníkem!

Pro vyzkoušení a seznámení se s modulem Pracovní cesty používejte testovací prostředí (https://pes-test.is.cvut.cz )!

Než začnete modul používat

 1. Proveďte kontrolu přidělených roli, které se nově zadávají a schvalují v UserMap, modul Role. Přehled dostupných rolí AEDO.
 2. Proveďte kontrola Řidičů a Vozidel v modulu Autoprovoz v systému AEDO. Nejpozději do 31. 12. 2020 je nutné upravit, případně doplnit:
  • Řidiči z povolání – zaškrtnout checkbox „Zaměstnání“ (u služebních vozidel se jako Řidiči nabízí pouze osoby se zaškrtnutím).
  • Doplnit Řidiče ke služebním vozidlům.
  • Kontrola schvalovatelů služebního vozidla. Pokud se schvalovatel nenabízí, nemá daná osoba přidělenou roli v UserMap. Pokud roli má, dotáhne se automaticky.
  • POZOR: nově se u řidičů eviduje i platnost řidičského průkazu. Je nutné doplnit, jinak nebude záznam platný!
  • Změny v modulu Autoprovoz najdete v dokumentu AEDO_modul Autoprovoz_změny v roce 2020_listopad 2020.

Školení

Bohužel se nám nepodařilo uspořádat slibované školení. Připravili jsme tedy prezentaci, ve které Vás orientačně seznámíme s novými změnami. Modul je obsáhlý a nelze vše jednoduše a přehledně popsat. Pokud situace dovolí, vypíšeme školení a rády se s Vámi setkáme osobně a seznámíme prakticky s používáním modulu na konkrétních příkladech.

Prezentace AEDO_modul Pracovní cesty_listopad 2020 nebo ke stažení na stránkách AEDO v sekci AEDO/Informace.

Pozor: Prezentace neslouží pro nové uživatele, kteří neznají práci v současném modulu Cestovní příkazy v MIS!

 

2. Ukončení provozu modulu Cestovní příkazy v MIS

Provoz modulu Cestovní příkazy bude ukončen k 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 budou záznamy dostupné pouze pro čtení, popřípadě vyúčtování pracovních cest s přesahem z roku 2020.

Zadávání pracovních cest zaměstnanců v přechodovém období:

 1. pracovní cesta, která začíná v roce 2020 v modulu Cestovní příkazy v MIS,
 2. pracovní cesta, která začíná od 1. 1. 2021 v modulu Pracovní cesty v AEDO.

 

3. Ukončení provozu modulu Autoprovoz v MIS

Provoz modulu Autoprovoz bude ukončen k 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 budou záznamy dostupné pouze pro čtení.

V přechodovém období od 12. 11. 2020 do 31.12.2020 musí být evidence vozidel a řidičů vedena v modulu Autoprovoz jak v MIS, tak AEDO!

 

4. Provoz modulu Likvidační listy a vyúčtování pracovních cest

Předpokládaný termín ukončení provozu modulu Likvidační listy v MIS je stanoven na 31. 3. 2021, ale může se změnit. Bude záležet na počtu zadaných pracovních cest v původním modulu s datem ukončení v roce 2021. Modul bude nahrazen novým modulem Likvidační listy v AEDO, který bude spuštěn 1. 1. 2021.

Vyúčtování pracovních cest v přechodovém období

 1. Pracovní cesty, které započaly v roce 2020 se vyúčtovávají v modulu Likvidační listy v MIS.
 2. Pracovní cesty, které započaly v roce 2021 se vyúčtovávají v modulu Likvidační listy v AEDO.

 

5. Zadávání nepřítomností typu dovolená pro rok 2021

Od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost nová právní úpravu ohledně výpočtu a čerpání dovolené. Do současné doby jsme přes naše naléhání a žádosti neobdrželi z Rektorátu ani od firmy Elanor podklady pro zapracování změn v modulu Nepřítomnosti. Z rozhodnutí pana kvestora až do odvolání není zadávání dovolených pro rok 2021 v AEDO povoleno.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Seznam příloh:

 1. Přehled dostupných rolí AEDO,
 2. AEDO_modul Autoprovoz_změny v roce 2020_listopad 2020,
 3. AEDO_modul Pracovní cesty_listopad 2020,
 4. Zadávání pomocí mapy-návod verze-4.


Vlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313) , Poslední změna: 20.11.2020