Osobní certifikát pro MIS umožňuje podepsání dokumentů věrohodným způsobem.

Dostupné pro: pracovníky.
Pořízení prvního: na základě žádosti je vystaven a nahrán na Vydavatelství průkazů ČVUT, zdarma.
Platnost: 1 rok.
Pořízení dalšího: před ukončením platnosti je možné certifikát obnovit elektronicky podle návodu, po skončení platnosti je třeba nové vystavení stejně jako v případě pořízení prvního.
Umístění: nahrán na kontaktní čip průkazu ČVUT.
Vystavitel: CESNET  CA  prostřednictvím Vydavatelství průkazů ČVUT.

Poznámky: Certifikát  je primárně určen pro použití v rámci univerzity ČVUT v Praze dle požadavků součásti. Přístup ke kontaktnímu čipu je chráněn kódem PIN a PUK, který obržíte v obálce. Prosíme držitele certifikátu, aby se seznámili s podmínkami pro vydání a používání osobních certifikátů.
Upozornění: Pro práci s uvedeným certifikátem je nutné použít prostředí internetového prohlížeče Internet Explorer (IE).Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 04.12.2020