Schránky jsou hostovány na technologii Microsoft Exchange. Základní funkce e-mailového účtu v kombinaci s klientem Outlook jsou popsány zde.

Výpočetní a informační centrum nabízí

Založení schránky:

Nárok na založení e-mailové schránky a nárok na vytvoření příslušného formátu e-mailové adresy a její následné použití je dán níže uvedenými pravidly dle rozhodnutí fakult a součástí.

Emailovou schránku na Exchange si mohou založit Pracovníci ČVUT kromě pracovníků FSv, FD a FIT. Dále si mohou schránku založit i Pracovníci MŠ a ZŠ Lvíčata. Nárok na založení a provoz emailové schránky v Exchange mají pouze uživatelé s licencí Microsoft A3. Pokud tuto licenci z rozhodnutí fakulty / součásti nemáte, bude Vám přístup do schránky zablokován, respektive si ji nebudete moci založit. V tomto případě je pro Vás alternativou si založit schránku v Exchange online (Office 365). Založení se provádí po přihlášení na stránce https://usermap.cvut.cz.

Pokud nemáte nárok na založení schránky na Exchange ve většině případů budete mít dostupnou možnost založení schránky na Exchange online (Office 365).

Postup pro založení schránky najdete v návodu.  

Volba e-mailové adresy a nárok na její založení a použití:
 • Uživatel si má možnost zvolit tvar e-mailové adresy v rozhraní UserMap jako první krok před vytvořením schránky.
 • Pokud má uživatel nárok na více adres, může si je k vytvořené schránce přidat.
 • Adresy jsou nabízeny ve tvaru, který je povolený.

Nárok na založení a provoz emailové schránky v Exchange mají pouze uživatelé s licencí Microsoft A3. Pokud tuto licenci z rozhodnutí fakulty / součásti nemáte, bude Vám přístup do schránky zablokován, respektive si ji nebudete moci založit. V tomto případě je pro Vás alternativou si založit schránku v Exchange online (Office 365).

Nárok na založení e-mailové schránky a nárok na vytvoření příslušného formátu e-mailové adresy a její následné použití je dán níže uvedenými pravidly dle rozhodnutí fakult a součástí.

* pokud je tvar adresy Jmeno.Prijmeni@ již použit, bude uživateli nabídnut tvar Jmeno.Prijmeni.cislo@. Pokud má uživatel více jmen a/nebo více příjmení, může si vybrat jednu kombinaci těchto jmen a příjmení.
Uživatelé adres cokoli@fel.cvut.cz, cokoli@fjfi.cvut.cz, cokoli@fa.cvut.cz nemohou mít tyto adresy uvedeny u schránek v Exchange.
Osoba ČVUT – Všichni pracovníci, studenti a partneři.
Pracovník – viz https://ist.cvut.cz/moje-it/jsem-pracovnik/
Student
– viz  https://ist.cvut.cz/moje-it/jsem-student/ 
Partner
– viz https://ist.cvut.cz/moje-it/jsem-partner/ 
Přijímací adresa
– adresa, na kterou jsou e-maily doručovány.
Odesílací adresa – adresa, pod kterou uživatel odesílá e-maily.

Provoz poštovní schránky

Pokud už máte zřízenu schránku na systému Exchange, tak platí pravidlo, že i v případě když došlo ke změně formátu Vaší odesílací adresy, tak i nadále Vám bude doručována do aktuální schránky i pošta adresovaná na Vaše dřívější emailové adresy.

Blokace přístupu uživatele ke schránce:
 • automaticky při ztrátě licence Microsoft 365 A3 for faculty nebo Microsoft 365 A3 for student (viz vaše technické role v UserMap) nebo změně vztahu k ČVUT (ukončení studia, ukončení pracovního poměru, změna pracoviště, apod),
 • na žádost vedoucího pracovníka a/nebo z rozhodnutí správce sytému při incidentu.

Po zablokování přístupu ke schránce jsou automaticky smazána pravidla na přeposílání a přesměrování e-mailové pošty. Zároveň je nastaveno pravidlo automatické odpovědi, které po doručení e-mailu do schránky odešle autorovi tento e-mail:
Automatická odpověď: Emailová schránka je dle pravidel organizace blokována a uživatel k ní nemá přístup.
Automatic reply: The e-mail box is blocked according to the organization’s rules and the user does not have access to it.

Odblokování přístupu uživatele ke schránce:

Odblokování emailové schránky si provádíte osobně na UserMap a je možné pokud pominou nebo odstraníte důvody pro její zablokování. Pro odblokování tedy musí být splněny následující podmínky:

 • mít odesílací adresu – pokud jí nesplňujete, postupujte podle odstavce Volba e-mailové adresy.
 • mít licenci Microsoft 365 A3 for faculty nebo Microsoft 365 A3 for student – pokud nejste student, požádejte IT oddělení fakulty / součásti o přidělení této role. Pokud jste student, obdržel jste tuto roli automaticky. Druhou možností je migrace schránky do Office 365 (Exchange).

Po splnění podmínek klikněte na tlačítko odblokovat.
Pokud jste měli na schránce nastavena nějaká pravidla, nastavte si je znova.
V odblokování Vám pomůže i návod

Zrušení schránky:
 • automaticky po uplynutí 5 let od ukončení posledního vztahu k ČVUT.
Migrace schránky na Exchange online:
 • Pokud uživatel chce provést migraci e-mailové schránky a e-mailových adres na Exchange online, klikne na tlačítko „Migrovat schránku“ a dále postupuje podle instrukcí dialogového okna. Pozor! Konfigurace pro Exchange je odlišná od konfigurace pro Exchange online.
 • Přesun schránky do Exchange Online zajistí 100 % kompatibilitu s ostatními aplikacemi Office365 a umožní používat další funkce (např. v Microsoft Flow), příp. další služby (např. Microsoft Bookings, Microsoft ToDo atd.)
 Konfigurace schránky:
 • Přihlašovací jméno: username@cvut.cz
 • Heslo: Heslo ČVUT
 • Výchozí adresa: jmeno.prijmeni@cvut.cz respektive adresa s fakultní doménou
 • Webový přístup: https://mail.cvut.cz
 • IMAP adresa / port / zab: mail.cvut.cz / 993 / SSL/TLS
 • SMTP adresa / port / zab: mail.cvut.cz / 587 / STARTTLS
 • Velikost schránky: 12GB – na požádání možno navýšit

Upozornění:

E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.

Přístup k poště z webu a aplikací

K poště je možno přistupovat přes libovolný prohlížeč použitím webového rozhraní: Pošta Exchange. Dále je možné použít desktopové aplikace, jako např. Microsoft Outlook (Windows, Mac), Mail (Mac), Mozilla Thunderbird (Windows, Mac, Linux) či nativní aplikace pro mobilní zařízení iOS, Android, Windows Phone. Pokud chcete použít poštovního klienta, importujte účty dle nastavení emailových klientů.

Konfigurace poštovních klientů:

Zde uvádíme základní návody pro některé operační systémy a jejich verze a verze klientů. Primárně však podporujeme klienta MS Outlook. Neposkytujeme podporu pro všechny kombinace verzí OS a klientů.
V případě, že provozujete jinou kombinaci klienta a OS, tak jej nastavte samostatně s využitím konfiguračních parametrů uvedených u Vámi využívaného typu schránky buď v rámci řešení MS Exchange nebo MS Exchange online (Office 365).

V následujících návodech jsou použity jako vzor konfigurační hodnoty pro MS Exchange, pokud konfigurujete schránku Exchange online (Office 365) použijte správné hodnoty, které v rozbalovací části stránky  E-mailové schránky – Exchange online (Office 365) v odstavci  Konfigurace schránky.

 
Mobilní zařízení:
Desktopoví klienti:
​​iOS – Apple iPad, Apple iPhone:
Výchozí aplikace
Outlook App

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 02.09.2022