jedná se o nástroj pro věrohodné podepsání dokumentu.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

v současné době se využívají 2 typy elektronických podpisů:

 • pro ověřené podepisování mimo rámec ČVUT se využívají podpisy akreditované certifikační autority postsignum.cz. Na obsah podepsaný prostřednictvím elektronického podpisu postsignum, lze nahlížet jako na stejně věrohodný úředně ověřený podpis.
 • interně se využívají podpisy Certifikační Autority CESNET,
 • certifikační autoritou je CESNET Personal Signing CA,
 • certifikát je nahráván na kontaktní čip průkazu ČVUT,
 • primárně je certifikát určen pro použití v rámci univerzity ČVUT v Praze dle požadavků součásti,
 • certifikát CESNET nelze použít pro komunikaci se státní správou,
 • platnost certifikátu je 1 rok.

Než začnete

 • přístup ke kontaktnímu čipu je chráněn kódem PIN a PUK, který obržíte v obálce,
 • nahrání prvního certifikátu probíhá ve Vydavatelství průkazů,
 • pokud certifikát již vypršel, je možné vydání nového pouze ve Vydavatelství průkazů (NÁVOD),
 • prosíme držitele certifikátu, aby se seznámili s podmínkami pro vydání a používání osobních certifikátů.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313), Poslední změna: 12.06.2019 , Štítky: bezpečnost