Z aplikace V3S bylo prostřednictvím deseti poskytovatelů odesláno do RIV (Rejstřík informací o výsledcích IS VaVaI) za ČVUT celkem 6285 záznamů o 4955 výsledcích vědy a výzkumu, které jsou výstupem 1287 různých projektů. Děkujeme těm pracovníkům a studentům ČVUT, kteří své výsledky ve V3S vykázali.Poslední změna: 21.06.2019